Trnavský rínek – december 2014

Trnavský rínek

December 2014

Prvý čarovný vianočný Trnavský rínek v interiéri krásnej Synagógy – galérie súčasného umenia v Trnave. Bol to veľký zážitok a atmosféra bola skutočne nezabudniteľná.

Fotky