Trnavský rínek – apríl 2014

Trnavský rínek

Apríl 2014

Na Divadelnej a Hviezdoslavovej ulici sa uskutočnil i tretí Trnavský rínek. Dvor budovy Spolku sv. Vojtecha sa zmenil na detské pódium a ulice sa naplnili viac ako 80-timi predajcami.

Fotky