Pre predajcov

REGISTRÁCIA NA MÁJOVÝ RÍNEK JE SPUSTENÁ!

Trnavský rínek sa bude konať v sobotu 18.5.2024 od 9:00 do 17:00 hod. na Kapitulskej ulici a Nám. sv. Mikuláša v Trnave.

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť jeden z formulárov (pozri nižšie) – výzva je otvorená do 10.3.2024 (24:00). Ak vyplníte formulár po tomto dátume, Vaša prihláška bude automaticky vyradená zo zoznamu záujemcov/ záujemkýň o predaj. O výbere Vás budeme informovať najneskôr do 24.3.2024.

Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste počas vypĺňania formulára priložili aj vyplnenú a podpísanú Žiadosť o predaj a všetky požadované prílohy – žiadosť nájdete nižšie na tejto stránke. Prílohy zašlite, aj keď ste nám ich už v minulosti posielali.

 

PRIHLÁŠKY:
ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

K prihláške je potrebné predložiť aj vyplnené tlačivo: Žiadosť o vydanie povolenia Mesta Trnavy k predaju na trhovom mieste – ambulantný predaj.

Tlačivo si môžte stiahnuť tu:

Keďže máme iba obmedzený počet predajných miest, musíme z prihlášok zaslaných v rámci výzvy vyberať. Verte nám, že je to ťažké. Pred každým Trnavským rínkom sedíme niekoľko večerov a prezeráme si Vaše stránky a ponuku. Máme však niekoľko základných pilierov a zásad pre výber. Uprednostňujeme lokálnych výrobcov, malopredajcov a tvorcov produktov a tovarov, ekologické vyhotovenie či originálny prístup. Priestor tiež dávame lokálnym neziskovým organizáciám na prezentáciu svojich aktivít a projektov.