Pre predajcov

REGISTRÁCIA NA OKTÓBROVÝ RÍNEK JE UZAVRETÁ!

Ďakujeme všetkým za prihlášky a záujem. Vybrali sme 130 predajcov a predajkýň, aj keď je to vždy nesmierne ťažké.

Trnavský rínek sa bude konať v sobotu 14.10.2023 od 9:00 do 17:00 hod. na Kapitulskej ulici, Ul. M. Sch. Trnavského a Nám. sv. Mikuláša v Trnave.

Váš Bronco n.o. tím.
ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

K prihláške je potrebné predložiť aj vyplnené tlačivo: Žiadosť o vydanie povolenia Mesta Trnavy k predaju na trhovom mieste – ambulantný predaj.

Tlačivo si môžte stiahnuť tu:

Keďže máme iba obmedzený počet predajných miest, musíme z prihlášok zaslaných v rámci výzvy vyberať. Verte nám, že je to ťažké. Pred každým Trnavským rínkom sedíme niekoľko večerov a prezeráme si Vaše stránky a ponuku. Máme však niekoľko základných pilierov a zásad pre výber. Uprednostňujeme lokálnych výrobcov, malopredajcov a tvorcov produktov a tovarov, ekologické vyhotovenie či originálny prístup. Priestor tiež dávame lokálnym neziskovým organizáciám na prezentáciu svojich aktivít a projektov.