Ilustrácia Trnavy

O rínku

Trnavský rínek je moderný mestský trh v historických uliciach Trnavy. Snaží sa oživiť verejný priestor a inšpirovať ľudí, aby vyšli do ulíc a spoločne trávili voľný čas na pravidelne sa opakujúcom trhu v centre mesta. Rínek sa zameriava na lokálnych malopredajcov poctivých produktov, kreatívnych ľudí, či neziskové organizácie, ktoré tu môžu predstaviť a odprezentovať svoje aktivity.

Je to otvorený trh pre všetkých - počas celého dňa je pripravený sprievodný program pre malých aj veľkých návštevníkov (detské divadielka, workshopy, pouličná hudba, čítačky, diskusie..)

LOKALITA

Trnavský rínek sa koná vždy v niektorej z historických ulíc v centre Trnavy. Zatiaľ ste ho mohli zažiť na Divadelnej, Františkánskej a Kapitulskej ulici.

Jún 2013
Fotky zhotovili Veronika a Peter Velicki
Október 2013
Fotky zhotovil Richard Lutzbauer
Apríl 2014
Fotky zhotovili kamarianphotography.sk
Jún 2014
Fotky zhotovili Richard Lutzbauer a kamarianphotography.sk
Október 2014
Fotky zhotovili kamarianphotography.sk
December 2014
Fotky zhotovili kamarianphotography.sk

O nás

O nás

Trnavský rínek organizačne a dobrovoľnícky zastrešuje nezisková organizácia Bronco. Tvorí ju skupina ľudí, ktorí veria, že na to, aby sa diali dobré veci netreba veľa peňazí, no o to viac radosti a nadšenia. Trh je organizovaný na neziskovom princípe.

Peniaze z registračných poplatkov od predajcov sa používajú na pokrytie nákladov spojených s organizáciou Rínku (prenájom, stánkov, sprievodný program, tlač plagátov, elektrickú energiu a pod.). Cieľom je, aby zo získaných peňazí bolo možné podporovať i ďalšie občianské aktivity v meste Trnava (susedské pikniky, komunitné záhrady, literárne čítačky, burzy kníh...).

Ďalším z projektov organizácie Bronco je komunitné centrum KUBIK - miesto, kde každá myšlienka a nápad majú svoj priestor. KUBIK zahŕňa ateliéry so start up-mi a rozličné kultúrne podujatia (blšáky, burzy kníh, premietania, čítačky, cyklo projekty, diskusie..). Viac na: www.kubiknapadov.sk

Tel.: 0949 735 687, Email: trnavskyrinek@gmail.com
Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk Užite si výnimočný The Hosting už od 1,40 ‎€ mesačne od WebSupport.sk